Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy APwSz
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Na podstawie paragrafu 28 Statutu SE i RP, Zarząd Koła przy WSPol w Szczytnie, w dniu 25 marca 2023 r zwołał Walne Zebranie. Głównym celem było dokonanie oceny pracy Zarządu za 2022 r i wyznaczenie zadań na 2023 r. Zebranie otworzył Prezes Ryszard Gidziński proponując porządek zebrania. Na przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany Wojciech Ostrycharz. Po zaaprobowaniu przez zebranych projektu obrad, powołano komisje przewidziane w statucie do prowadzenia zebrania.

Następnie przedstawiono sprawozdania Zarządu, finansowe, komisji rewizyjnej ze swojej działalności za 2022r. jak również planowane zamierzenia na 2023r. nad którymi dyskutowano. Szczególne zainteresowanie było wycieczką na Podlasie. Po uchwaleniu planu działania Koła przyjęto Uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdań i końcowej Walnego Zebrania.

Prezes Koła zwrócił się z apelem o szerszy udział członków w pracach na rzecz Koła, a szczególnie propozycje co do dalszej działalności.

GALERIA ZDJĘĆ


Zdjęcia i tekst

Zdzisław Wnukowicz

 

 
Życzenia Wielkanoc 2023

 
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

 
SPOTKANIE WIGILIJNE

Dzień 15 grudnia 2022 r. zapisze się w kronice Koła. Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, Kierownictwo Wyższej Szkoły Policji oraz Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol, w Szczytnie zorganizowały świąteczne spotkania opłatkowe. Pierwsze, na które zostali zaproszeni przedstawiciele z Koła SE i RP oraz w godzinach późniejszych spotkanie emerytów. W spotkaniu uczelnianym środowisko emerytów i rencistów policyjnych reprezentowali Prezes Ryszard Gidziński, Stanisław Stefanowicz i Sławomir Miszkiewicz ( szczegóły na oficjalnej stronie WSPol).

 

Otwierając popołudniowe spotkanie emerytów, Prezes Zarządu Koła kol. Ryszard Gidziński serdecznie powitał wszystkich przybyłych emerytów i zaproszonych gości, a szczególnie kierownictwo uczelni w osobach: Komendanta – Rektora Panią nadinsp. dr hab. Iwonę Klonowską, Zastępcę Komendanta – Prorektora insp. dr Andrzeja Żylińskiego, Kanlerza Uczelni Panią insp. Agnieszkę Leszczyńską oraz wieloletniego Kapelana Uczelni Prof. dr hab. Edwarda Wiszowatego, który przedstawił teorię powstania i znaczenie obchodów świąt Bożego Narodzenia. Po wystąpieniu kapelana, głos zabrała Pani Komendant Rektor, która w serdecznych słowach podziękowała za zaproszenie i oświadczyła, że jest jej bardzo miło gościć wśród emerytów byłych pracowników Uczelni, przedstawiając jednocześnie plany i zamierzenia co do dalszego jej rozwoju. Po wystąpieniach uczestnicy spotkania składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz spożywali przygotowane przez Sekcję Żywnościową dania wigilijne.

 

Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej i ciepłej atmosferze.

Galeria zdjęć

Tekst: Gidziński, Wnukowicz,

Foto: Wnukowicz, Stefanowicz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Stworzone dzięki Joomla!