ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE


Na podstawie paragrafu 28 Statutu SE i RP, Zarząd Koła przy WSPol w Szczytnie, w dniu 25 marca 2023 r zwołał Walne Zebranie. Głównym celem było dokonanie oceny pracy Zarządu za 2022 r i wyznaczenie zadań na 2023 r. Zebranie otworzył Prezes Ryszard Gidziński proponując porządek zebrania. Na przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany Wojciech Ostrycharz. Po zaaprobowaniu przez zebranych projektu obrad, powołano komisje przewidziane w statucie do prowadzenia zebrania.

Następnie przedstawiono sprawozdania Zarządu, finansowe, komisji rewizyjnej ze swojej działalności za 2022r. jak również planowane zamierzenia na 2023r. nad którymi dyskutowano. Szczególne zainteresowanie było wycieczką na Podlasie. Po uchwaleniu planu działania Koła przyjęto Uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdań i końcowej Walnego Zebrania.

Prezes Koła zwrócił się z apelem o szerszy udział członków w pracach na rzecz Koła, a szczególnie propozycje co do dalszej działalności.

GALERIA ZDJĘĆ


Zdjęcia i tekst

Zdzisław Wnukowicz

 

 

Stworzone dzięki Joomla!