Walne zebranie sprawozdawcze w Kole….

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Akademii Policji w Szczytnie, zwołał na dzień 23 marca 2024 r. Walne zebranie sprawozdawcze Koła. Zebranie ze względu na frekwencję odbywało się w drugim terminie w Sali Senackiej Akademii Policji.

 

Otwarcia spotkania dokonał przewodniczący koła Ryszard Gidziński, który w sprawozdaniu z działalności Zarządu zreferował poczynania zrealizowane w 2023 r. przez Zarząd. Następnie swoje sprawozdania przedstawili: Skarbnik Henryk Radomski - finanse i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Mossakowski. W dyskusji nad sprawozdaniami nie wnoszono żadnych uwag. Omawiano natomiast sprawy nurtujące środowisko i zaplanowane przedsięwzięcia na 2024 r. Po wysłuchaniu wniosków zgłoszonych na zebraniu przystąpiono do głosowania Uchwał. Wszystkie zaproponowane 9 Uchwał, Walne zebranie przyjęło jednogłośnie i zakończyło obrady.

galeria zdjęć

 

Stworzone dzięki Joomla!